Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Moczydłowski, prowadzący działalność pod firmą Tm-Tech z siedzibą w Porębie adres , Poręba 42-480 ul: Krótka 22, REGON 524860151, NIP 6292075751

 

Kto jest osobą kontaktową u administratora?

 W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Małgorzatą Wałaszkiewicz, e-mail: tmtech.biuro@gmail.com 

 

Jaki jest cel przetwarzania  danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania? 

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów   przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

 

Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

 

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach), 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości. 

 

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych. 

 

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

 Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

 Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz. 

 

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane Podstawa prawna przekazania informacji art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: „Rozporządzeniem”), 

W przypadku wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszego obowiązku informacyjnego jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę

TM-TECH Tomasz Moczydłowski

ul. Krótka 22 "LOK B" Poręba 42-480

info@tmtech-przemysl-cnc.pl

Logo firmy TM-TECH z wyszczególnionymi rodzajami prowadzonej działalności
Rate this page
Call Now Button
Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php:528 Stack trace: #0 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(528): implode(Array, '|') #1 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(314): MatthiasMullie\Minify\CSS->shortenColors('#cookie-notice{...') #2 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/Minify.php(111): MatthiasMullie\Minify\CSS->execute(NULL) #3 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(90): MatthiasMullie\Minify\Minify->minify() #4 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(227): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->minify_inline_css('#cookie-notice{...') #5 [internal function]: Minify_HTML->_removeStyleCB(Array) #6 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(115): preg_replace_callback('/\\s*<style(\\b[^...', Array, '<!DOCTYPE html>...') #7 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(48): Minify_HTML->process() #8 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(77): Minify_HTML::minify('<!DOCTYPE html>...', Array) #9 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->process('<!DOCTYPE html>...') #10 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters('<!DOCTYPE html>...', Array) #11 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/Buffer/class-optimization.php(94): apply_filters('rocket_buffer', '<!DOCTYPE html>...') #12 [internal function]: WP_Rocket\Buffer\Optimization->maybe_process_buffer('<!DOCTYPE html>...', 9) #13 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/functions.php(5349): ob_end_flush() #14 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): wp_ob_end_flush_all('') #15 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(334): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #16 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #17 /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-includes/load.php(1252): do_action('shutdown') #18 [internal function]: shutdown_action_hook() #19 {main} thrown in /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/pazdziernik/tmtech-przemysl-cnc.pl/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php on line 528